WhatsApp Mü?teri Temsilcisi

0554 640 53 02

info@adakun.com.tr
0212 - 445 53 05 - 445 53 06
Adak Un
ADAK UN

WEB S?TEM?ZE HO?GELD?N?Z

Adak Un; 02.10.2001 tarihinde Adak G?da E?itim Ula?t?rma Sanayi ve Ticaret Limited ?irketi ünvan? ile Dünya?n?n g?zbebe?i olan ?stanbul ?ehrimizde kuruldu.
 
Adak Un; kuruldu?u günden, bugüne sekt?re verdi?i hizmet ve katk?lar?yla sekt?rün geli?imine ?ncülük etmenin hakl? gururunu ya?amaktad?r.

Adak Un; atalar?ndan 3 ku?akt?r esnaf bir ailenin el eme?i ve g?z nurudur. Titizli?i, sekt?rde bilinen dürüstlü?ü, kaliteden ?dün vermeyi?i Osmanl? esnaf ahlak?n?n bir tezahürüdür.
 
Adak Un; ana faaliyet konusu toptan un ticaretidir.

Adak Un
üRüNLER?M?Z
SARI ADAK UN

Endüstriyel Ekmek Fabrikalar? ??in

SARI ADAK UN
KIRMIZI ADAK UN

Tüm F?r?nlar ??in

KIRMIZI ADAK UN
RAZMOL

Tüm F?r?nlar ??in

RAZMOL
KEPEK

Tüm F?r?nlar ??in

KEPEK

Sipari?leriniz i?in


Hemen ?rtibata Ge?in
Whatsapp Mü?teri Temsilcisi 0554 640 53 02